Noteikumi 

BURTU GLIEMEZĪTIS.lv lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.gliemezitis.lv, turpmāk - BURTU GLIEMEZĪTIS, lietošanas un preču iegādes kārtību.

1.2.   SIA “Gcard-online”, reģistrācijas Nr. 50203078351, adrese: Pulkveža brieža iela 84/86-8, Sigulda, LV-2150, turpmāk - BURTU GLIEMEZĪTIS, nodrošina www.gliemezitis.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3.   Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas www.gliemezitis.lv vai izmanto citus BURTU Gliemezītis pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem BURTU GLIEMEZĪTIS pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4.   Ja Lietotājs iegādājas BURTU GLIEMEZĪTIS piedāvātās preces, Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.5.   Ja Lietotājs vēlas iegādāties preces BURTU GLIEMEZĪTIS, Lietotājam pirms preču iegādes ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un pirms darījuma pabeigšanas apstiprināt šo iepazīšanos. Tādējādi, ja Lietotājs ir iegādājies preci BURTU GLIEMEZĪTIS, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Vienlaikus, piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājs arī apstiprina, ka  tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā BURTU GLIEMEZĪTIS atbilstoši Lietošanas noteikumiem.

1.6.   Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt BURTU GLIEMEZĪTISdarbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, BURTU GLIEMEZĪTIS ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam BURTU GLIEMEZĪTIS.

1.7.   BURTU GLIEMEZĪTIS patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties BURTU GLIEMEZĪTIS, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8.   BURTU GLIEMEZĪTIS patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2.   Personas datu aizsardzība

2.1. Iepirkties BURTU GLIEMEZĪTIS var nereģistrēti Lietotāji. Pasūtījuma veikšanas brīdī lietotājam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī adrese kurā tas vēlas saņemt preci.

2.2. Veicot pirkumu BURTU GLIEMEZĪTIS, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts, jo šie dati BURTU GLIEMEZĪTIS nepieciešami preču pirkuma līguma noslēgšanai ar Lietotāju un lai varētu nodrošināt saziņu ar Lietotāju, kā arī preču piegādi Lietotājam.

2.3. Lietotājs ir pastāvīgi pilnībā atbildīgs par pirkuma formā norādīto datu pareizību. BURTU GLIEMEZĪTIS. Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, vai vēlāk personas datu izmaiņu gadījumā nav tos aktualizējis www.gliemezitis.lv vietnē, BURTU GLIEMEZĪTIS nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī sazināties ar www.GLIEMEZĪTIS.lv administrāciju, lai paziņotu par izmaiņām.

2.4. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.5. BURTU GLIEMEZĪTIS garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

2.6. BURTU GLIEMEZĪTIS apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, un apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot BURTU GLIEMEZĪTIS partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ja tam ir likumīgs pamats.

2.7. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.

3.   Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana

3.1. Viena pirkuma vietnē BURTU GLIEMEZĪTIS nav noteikta minimālā pirkuma. Lietotājs var iegādāties preces vietnē BURTU GLIEMEZĪTIS neierobežotu reižu skaitu.

3.2. Preces pirkuma līgums starp BURTU GLIEMEZĪTIS un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.3. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti BURTU GLIEMEZĪTIS datu bāzē.

3.4. BURTU GLIEMEZĪTIS piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.

3.5. Ja BURTU GLIEMEZĪTIS neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, BURTU GLIEMEZĪTIS atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.6. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ BURTU GLIEMEZĪTIS nevar nodrošināt interneta veikalā BURTU GLIEMEZĪTIS iegādātās preces piegādi, BURTU GLIEMEZĪTIS atmaksā Lietotājam par nepieejamo preci samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

4.  Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču cenas interneta veikalā BURTU GLIEMEZĪTIS norādītas euro, visas saistītās izmaksas iekļautas cenā.

4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

4.2.1. izmantojot internetbankas "bank-link" pakalpojumus (pasūtot preci);

4.2.2. ar bankas pārskaitījumu (pasūtot preci);

4.2.3. ar kredītkarti (pasūtot preci);

4.3. Ja ir izveidojusies pārmaksa par precēm, BURTU GLIEMEZĪTIS to atmaksā Lietotājam ar pārskaitījumu uz bankas kontu, no kura Lietotājs veica samaksu par precēm. Ja pārmaksa izveidojusies, izmantojot citu maksāšanas veidu, Lietotājam ir jāiesniedz BURTU GLIEMEZĪTIS rakstveida iesniegums, norādot bankas konta numuru, uz kuru BURTU GLIEMEZĪTIS jāpārskaita Lietotājam pārmaksātā naudas summa.

5.   Preču piegāde

5.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.

5.2. Preces Lietotājam var piegādāt BURTU GLIEMEZĪTIS vai viņa pilnvarots pārstāvis.

5.3.  Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera.

5.4 Piegādes maksa Latvijā ir atkarīga no izvēlētā saņemšanas veida. Omnova Latvia 3.50 EUR (trīs euro un piecdesmit euro centu), DPD Paku bode 2.50 EUR (divi euro un piecdesmit euro centu), Pasta stacija 3.50 EUR (trīs euro un piecdesmit euro centu) kā arī iespējams preci šaņemt bezmaksas Mārupē, Miķeļa ielā 15 un Siguldā, Pulkveža brieža ielā 84/86-8. Ja Lietotāja pasūtījuma summa ir vairāk par 170.95 EUR,  tad preču piegāde Lietotājam ir bezmaksas. BURTU GLIEMEZĪTIS patur tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt minimālās pasūtījuma summas apmēru, sākot no kuras piegāde ir bezmaksas.

5.5. BURTU GLIEMEZĪTIS darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 2 (divas) darba dienas pēc pirkuma pabeigšanas.

5.6. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, BURTU GLIEMEZĪTIS ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt BURTU GLIEMEZĪTIS jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

5.7. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā BURTU GLIEMEZĪTIS atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

5.8. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtījumam un preču piegādātāja norādītajā veidā un vietā parakstās par preču saņemšanu. Parakstoties par preču saņemšanu, Lietotājs vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces tam ir nodotas labā un preču pirkuma līgumam atbilstošā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers Lietotājam piegādā preci, kuras iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. BURTU GLIEMEZĪTIS neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā. Preču piegādes pavaddokumentu BURTU GLIEMEZĪTIS pievieno pie preču sūtījuma vai arī nosūta to elektroniski uz Lietotāja norādīto e-pastu pēc apstiprinājuma saņemšanu par preču piegādi Lietotājam.

6.   Preču kvalitāte

6.1.  Visu BURTU GLIEMEZĪTIS.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces. BURTU GLIEMEZĪTIS nodrošina BURTU GLIEMEZĪTIS.lv veikalā pārdodamo preču galveno īpašību (informācija par ražotāju, modelis, krāsa, tilpums u.tml.) atbilstību faktiskajām preču īpašībām un līguma noteikumiem. Kritēriji preces atbilstībai līguma noteikumiem norādīti Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

6.2.  Vietnē BURTU GLIEMEZĪTIS.lv nopērkamajām precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

6.3. Ja pēc preces saņemšanas Lietotājs (6.sadaļas izpratnē patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē - fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) konstatē, ka prece neatbilst līguma noteikumiem, tad Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no preces saņemšanas dienas Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu BURTU GLIEMEZĪTIS par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Prasījuma pieteikumu Lietotājs iesniedz BURTU GLIEMEZĪTIS divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem.

6.4. Pēc 6.3.punktā noteiktā termiņa beigām Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, ievērojot preces garantijas termiņu.

6.5. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai BURTU GLIEMEZĪTIS veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

6.6. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt BURTU GLIEMEZĪTIS bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada BURTU GLIEMEZĪTIS izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 6.5.punktā norādīto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības).

6.7. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai BURTU GLIEMEZĪTIS attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, BURTU GLIEMEZĪTIS var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

6.8. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai BURTU GLIEMEZĪTIS atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

6.9. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt BURTU GLIEMEZĪTIS gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu BURTU GLIEMEZĪTIS uz adresi Pulkveža brieža iela 84/86-8, Sigulda, LV-2150. Pēc iebildumu izvērtēšanas BURTU GLIEMEZĪTIS sniedz Lietotājam atbildi. 

7.   Atteikuma tiesības un preču atgriešana

7.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7.sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot BURTU GLIEMEZĪTIS iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

7.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Lietotājam ir jārīkojas kādā no šiem veidiem: :

7.2.1. Lietotājs elektroniski e-pastā nosūta paziņojumu uz BURTU GLIEMEZĪTIS e-pastu: [email protected]. E-pasta paziņojumā  Lietotājs norāda atgriešanas objektu (preces nosaukumu), pasūtījuma numuru un bankas konta numuru, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par atgriežamajām precēm samaksāto naudas summu

7.3. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Lietotājs paziņojumu par atteikuma tiesību izmatošanu nosūta BURTU GLIEMEZĪTIS kādā no Lietošanas noteikumu 7.2.punktā norādītajiem veidiem pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu un termiņu.

7.4. Lietošanas noteikumu 7.2.1.punktā norādītajā kārtībā pēc informācijas par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosūta preci pa pastu atpakaļ BURTU GLIEMEZĪTIS, nodrošinot preces piegādi šādā adresē: Pulkveža brieža iela 84/86-8, Sigulda, LV-2150, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, vai arī minētajā termiņā patstāvīgi nogādā preci BURTU GLIEMEZĪTIS uz minēto adresi.  Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosūta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Lietotājam ir pienākums saglabāt pierādījumu par preču atpakaļ nosūtīšanas datumu. BURTU GLIEMEZĪTIS brīdina, ka prece, kas tiek sūtīta atpakaļ ar pasta starpniecību vienīgi līdz pasta nodaļai, nevis faktiski piegādājot preci uz minēto BURTU GLIEMEZĪTIS adresi, netiek uzskatīta par saņemtu, un BURTU GLIEMEZĪTIS nav pienākuma un tas neveic šādu sūtījumu izņemšanu pasta nodaļā.

7.5. Ja Lietotājs izmantojis Omniva kurjera vai pakomāta pakalpojumu preces saņemšanai, abos Lietošanas noteikumu 7.2.punktā minētajos veidos Lietotājs ir tiesīgs nosūtīt preci atpakaļ BURTU GLIEMEZĪTIS, šim nolūkam izmantojot preces sūtījumam pievienoto atgriešanas kodu.

7.6. BURTU GLIEMEZĪTIS bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksā Lietotājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā par preču piegādi samaksātos piegādes izdevumus. Atmaksājamo naudas summu BURTU GLIEMEZĪTIS pārskaita uz bankas kontu, ko Lietotājs norādījis, izmantojot atteikuma tiesības.

7.7. Ja Lietotājs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav BURTU GLIEMEZĪTIS piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, BURTU GLIEMEZĪTIS nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes papildu izdevumus.

7.8. BURTU GLIEMEZĪTIS patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad BURTU GLIEMEZĪTIS būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci vai arī būs saņēmis Lietotāja apliecinājumu par to, ka Lietotājs preci ir nosūtījis atpakaļ BURTU GLIEMEZĪTIS, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

7.9. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.

7.10. Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

7.10.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;

7.10.2. prece nedrīkst būt bojāta;

7.10.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);

7.10.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

7.11. BURTU GLIEMEZĪTIS ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

7.12. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, BURTU GLIEMEZĪTIS ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotājam par preci samaksāto naudu.

8.   Informācijas apmaiņa

8.1. BURTU GLIEMEZĪTIS sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti BURTU GLIEMEZĪTIS.lv sadaļā - Kontakti.

9.   Atbildība

9.1. BURTU GLIEMEZĪTIS ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs rīkojas pretēji Lietošanas noteikumos norādītajai BURTU GLIEMEZĪTIS.lv lietošanas kārtībai.

9.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

9.3. BURTU GLIEMEZĪTIS.lv nav atbildīgs par BURTU GLIEMEZĪTIS.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

9.4. BURTU GLIEMEZĪTIS nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus BURTU GLIEMEZĪTIS saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā BURTU GLIEMEZĪTIS centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

10.  Citi noteikumi

10.1. Attiecības starp Lietotāju un BURTU GLIEMEZĪTIS regulē Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar BURTU GLIEMEZĪTIS klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.


NOTEIKUMI-BURTU_GLIEMEZITIS_PDF-2.pdf

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.